RODO

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mariola Ślusarczyk prowadząca
  działalność gospodarczą pod nazwą: „F.H.U. “CYBINA 13” MARIOLA ŚLUSARCZYK” pod
  adresem: ul. Cybińska nr 13, lok. 2, 61-124 Poznań, adres do korespondencji: ul.
  Katowicka nr 29, lok. 2, 61-131 Poznań, NIP: 6571782861, REGON: 291047094.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z
  Administratorem danych na podstawie stosownych umów powierzenia w tym: podmioty
  biorące udział w realizacji usługi, biuro rachunkowe, instytucje obsługujące płatności
  online, podmioty, które pomagają w utrzymaniu i funkcjonowaniu strony internetowej
  (np.: zapewniające hosting, pocztę elektroniczną, dostęp do Internetu itp.), podmioty
  świadczące pomoc prawną.
 3. Administrator oświadcza i zapewnia, że stosowane przez niego środki techniczne i
  organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych
  osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności
  postanowieniom art. 32 RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: realizacji
  świadczonych przez Administratora usług lub podjęcia pewnych działań na Pani/Pana
  żądanie przed zawarciem umowy (art.6 ust. 1 lit. b RODO), wysyłania przez
  Administratora wiadomości w celu marketingu produktów i usług własnych (art.6 ust. 1
  lit. f RODO), przesyłania przez Administratora informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a
  RODO) na podstawie zgody, udzielonej Administratorowi przez osobę, której dane
  dotyczą (jeżeli Pani/Pan udzieliła/udzielił takiej zgody).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes
  realizowany przez Administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania
  przetwarzania w celach planowania biznesowego) oraz przez okres wynikający z
  przedawnienia roszczeń, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo:
  a) żądania od Administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz ich
  sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
  b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 17 i 18
  RODO),
  c) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
  d) przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
  e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa
  podania danych w wymaganym zakresie może skutkować brakiem możliwości realizacji
  usług przez Administratora.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
  profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych
  w zakładce: Polityka prywatności.
 10. Szczegółowe informację dot. zasad przetwarzania danych osobowych dostępne są w
  zakładce: Polityka Prywatności.

Regulamin / Polityka prywatności / RODO

Wszystkie prawa zastrzeżone © Klucha Lee

Realizacja: Devon Agency
www.devonagency.pl